Turnuskurs med Thrana for NSF Oslo og Akershus

Av Inger Roth Antonsen, 06.01.2020
  • Sted: Tollbugt. 22, Oslo
  • Tidspunkt: fra 25 februar 09:00 til 28 februar 15:00
  • Norsk Sykepleierforbund Akershus inviterer til kurs i turnusplanlegging 25. - 28. februar 2020

Kurset gir en oversikt over bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene som gjelder for arbeidstid. De arbeidsmiljømessige konsekvenser av skiftarbeid for den enkelte arbeidstaker og arbeidsplassen drøftes. Teknikkene for utarbeidelse av generelle turnusplaner, helg/høytid, ferie, deling av turnus, redusert arbeidstid med mer gjennomgås. 

Foreleser er Svein Arne Thrana. Han har i en årrekke undervist i dette emnet. På kurset vil deltakerne få utdelt et kompendium som Thrana har utarbeidet.

Søk arbeidsgiver om permisjon og dekning av kursavgiften senest ved påmelding.

 

NB! For å få kurset til medlemspris kr 4.000,-, du være pålogget som medlem (gå inn øverst til høyre). For ikke-medlemmer er prisen 7.500,-

NB! I merknadsfeltet du opplyse om hvilket tariffonråde du tilhører: KS, Spekter (sykehusene), Oslo kommune, Virke, NHO eller Staten.

Følg denne linken for påmelding: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4789019/12543

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.