Fylkesmøte i Trøndelag 25.-26. mars 2020

Av Henriette Nilsen Lian, 06.01.2020
  • Sted: Scandic Hell
  • Tidspunkt: fra 25 mars 09:00 til 26 mars 16:00
  • Fylkesstyrene i Trøndelag inviterer til Trøndelags første Fylkesmøte i henhold til NSF's vedtekter §4-B.


Innkalling og Program kommer!

Fylkesmøte er for valgte delegater fra HTV-områdene, Fylkesstyret, nominasjonskomite og medlemmer som stiller til valg.

Dato:    25. - 26. mars 2020
Tid:       KL 10.00 (registrering og morgenkaffe fra 09.00)
Sted:    Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7500 Hell 

Det er resververt et begrenset antall hotelrom til Delegatene. De med lengst reisevei vil bli prioritert.

Påmeldingsfrist: Snarest eller innen 08. mars 2020
Husk du må være pålogget for å greie å melde deg på møtet.

 

 Link til NSF's vedtekter og valgregulativer

Antall delegater pr. HTV-område

Permisjon Permisjon med lønn søkes av den enkelte valgte delegat, HTV, fylkesstyremedlemmer, medlemmer i nominasjonskomiteen og faggruppeledere til nærmeste leder, med henvisning til aktuell hovedavtale:   

KS: Del B, § 3-5 c 
Spekter: § 26/§ 52
Staten: § 39
Virke: §6-7

 

Velkommen!