Årsmøte Aust-Agder NSFLIS 2020

  • Sted: kirurgisk møterom Arendal sykehus.
  • Tidspunkt: fra 15 januar 15:30 til 15 januar 17:00
  • Velkommen til årsmøtet Aust-Agder NSFLIS 2020

På kirurgisk møterom Arendal sykehus.

Presentasjon av nytt styre, årsberetning, økonomi og legge plan for det kommende året.

 

Pizza bestilles.