Årsmøte Finnmark

  • Sted: Fagkontoret intensivavdelingen
  • Tidspunkt: fra 14 januar 18:00 til 14 januar 19:00
  • Velkommen til årsmøte i NSFLIS Finnmark!

  • gjennomgang av handlingsplan 2020-2024
  • valg
  • hva ønsker vi å prioritere av kurs, hospitering, fagdag
  • budsjett/økonomi
  • veien videre for oss!

 

Velkommen!