Introduksjonskurs 11. mars 2020

Av NSF
 • Sted: Tromsø
 • Tidspunkt: fra 11 mars 09:30 til 11 mars 15:00
  • Velkommen
  • Avtaleverket med vekt på hovedavtalen
   • Tillitsvalgtrollen - Rettigheter og plikter
   • Tillitsvalgtes oppgaver
   • Samarbeid med arbeidsgiver
   • Tillitsvalgtopplæringen i NSF
    • Ulike kurstilbud
    • Organisering av opplæringen
   • Bruk av sosial medier – nettvett som NSF representant