Sykepleierkongressen 2021

Av NSF, 26.03.2020
  • Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
  • Tidspunkt: fra 01 desember 10:00 til 02 desember 16:00
  • Sykepleierkongressen arrangeres hvert fjerde år og er en av de viktigste møteplassene for sykepleiere.

På grunn av krisesituasjonen helsetjenestene og dermed landets sykepleiere står i, har Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) besluttet å utsette Sykepleierkongressen som skulle vært arrangert på The Qube og Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 22. - 24. september 2020. 
 
Sykepleierkongressen arrangeres på samme sted 1.og 2. desember i 2021.
 
 

Prekonferanser

Tirsdag 30. november arrangeres følgende prekonferanser:

- ledelse

- forskning

- psykisk helse og rus

- jordmortjenesten

 

Se informasjon på www.sykepleierkongressen.no