Prekonferanser 2021

Av NSF, 26.03.2020
  • Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
  • Tidspunkt: fra 30 november 12:00 til 30 november 18:00
  • I tilknytning til Sykepleierkongressen 2021 arrangeres ulike prekonferanser.

Tirsdag 30. november arrangeres følgende prekonferanser:

- ledelse

- forskning

- psykisk helse og rus

- jordmortjenesten

 

Se informasjon på www.sykepleierkongressen.no