Webinar- En styrket fødselsomsorg!

Av Helene Normann Furnes, 26.06.2020
  • Sted: Nettarrangement
  • Tidspunkt: fra 26 august 09:00 til 26 august 10:30
  • 11. mars ble rapporten "Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem" overlevert regjeringen. Jordmorforbundet og NSF jobbet svært iherdig for at rapporten skulle bli så god som den ble, og vi er glade for at det kommer konkrete tiltak og anbefalinger i etterkant.

 
I dette webinaret vil Helsedirektoratet v/Toril Kolås presentere funn og anbefalinger fra den ovennevnte rapporten.
Jordmorforbundet v/ Hanne C. Schjelderup og Kristin Holanger forteller om deres bidrag i arbeidet.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, HOD, vil presentere de tiltak som regjeringen har iverksatt på bakgrunn av anbefalingene i rapporten.
Vi får også en presentasjon av Riksrevisjonens rapport "Undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene" med fokus på jordmødre v/Børre Petter Fylling.
Dette vil gi oss styrket kunnskap slik at vi sammen kan jobbe for en styrket fødselsomsorg.
 
Detaljert program og informasjon om påmelding kommer over sommeren! Følg med her https://www.facebook.com/events/566909167531812/ 
 
Webinaret er gratis og åpent for alle.
 
Velkommen!
Hilsen Jordmorforbundet NSF