Webinar for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Av Kristin Veisten, 27.08.2020
  • Sted: Webinar
  • Tidspunkt: fra 15 oktober 13:00 til 15 oktober 15:00
  • Sykepleiekompetansen i tjenestene - nødvendig og avgjørende.

NSF inviterer sykepleiere som forsker til webinar 9.desember kl. 09.00-11.00.
Få med deg:

- Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen presenterer NSFs strategi på forskning

- Spennende prosjekter tilknyttet Covid-19 og sykepleie

- Årets mottakere av strategiske forskningsmidler fra NSF

- Webinaret avsluttes med en samtale om forskningsmetode.

 

Program er under utarbeidelse og påmelding åpner i oktober.

Påmeldingsskjema


Du vil motta kvittering for påmelding pr epost.

Deltaker: