Sykepleietjenesten i nye sykehusbygg – hvordan sikre gode vilkår for pasienter og ansatte?

Av NSF, 14.12.2020

Påmeldingsskjema


Du vil motta kvittering for påmelding pr epost.

Deltaker:

Parallellseminarer (2)

Somatikk
Psykisk helsevern