Arbeidstidskurs for ledermedlemmer i NSF Oslo, 26.01.2021

Av NSF
  • Sted: Digital plattform, Teams
  • Tidspunkt: fra 26 januar 09:00 til 26 januar 15:00
  • Norsk Sykepleierforbund Oslo inviterer til arbeidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten.

     Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, bl.a. forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.  

     

Kurset er beregnet på ledere i sykepleietjenesten med interesse og ansvar for arbeidstid og turnusplanlegging.

Se vedlagte dokument for mer informasjon.

Påmeldingsfrist: 21. januar 2021.

Kurset avholdes på digital plattform, Teams.  Alle som får plass vil før kurset motta en epost med invitasjon til et Teams-møte.

 Arbeidstidskurs for ledermedlemmer i Oslo 26.01.21 -

 

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.