Digital HTV-konferanse Trøndelag 26.01.21

Av Henriette Nilsen Lian, 17.12.2020
  • Sted: Digital
  • Tidspunkt: fra 26 januar 09:00 til 26 januar 15:00
  • Fylkesstyret i Trøndelag innkaller til HTV-Konferanse for alle hovertillitsvalgte i fylket.

Dato: 26. januar 2021
Tid:    Kl 09.00 - 15.00
Sted:  Digitalt - (Teams)

 

Tema for kurset:

  • Yrkesskader
  • Overtid ledere kap. 3 KS
  • Helsefremmende turnuser og forsvarlighetsvurdering
  • Info: KS-oppgjøret, Bemanningskartlegging, Opplæring av tillitsvalgte

Påmeldingsfrist: snartes eller innen 20. januar 2021
                     Husk du må være logget inn (2 ganger) for å få opp påmeldingssiden.
                     Digital innkalling blir sendt til alle påmeldte noen dager før oppstart

Permisjon:
Ved søknad om permisjon med lønn, henvises til KS hovedavtale del B § 3-6, Spekter del III kap. X § 52 c, Staten del 2 kap. 9 § 34. og Virke kap. 3 pkt. 3.2. Fylkesstyret søker om fri etter KS del B § 3-5 c), Spekter § 52 og/eller § 26, Stat § 34.

 

Velkommen!

 

Medlem av Akademisk Studieforbund

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.