Kurs og konferanser

Nordisk hygienekonferanse 2017

Nordisk forening for hygienesykepleiere inviterer til konferanse om risiko- og sårbarhetsanalyse, arkitektur og renhold sett i lys av resistente mikrober.

Fagdag i smittevern 16. april 2015 - foredrag

Styret i faggruppen vil takke alle som bidrog til fagdagen 16. april. Foredragene fra fagdagen er nå tilgjengelig i pdf. Se vedlegg.

IFIC Global Infection Control Calendar of Events

IFIC i samarbeid med IPAC Canada har en global kalender for konferanser innen infeksjonskontroll. Se lenke http://www.ipac-canada.org/ific/ific.php