Kurs og seminar

6th EMA Education Conference – The midwifery education – fit for the 21st Century

EMA  and the Swedish Association of Midwives welcome all subjects within the theme how the midwifery education can develop forward to the 21th Century. Malmø, Sweden in november 2019.

21st Congress of the Nordic Federation of Midwives

Call for abstracts is now open and we welcome submission for the 21st Congress of the Nordic Federation of Midwives in Reykjavik Iceland may 2019.

 

Ph.d-kurs for jordmødre: Theories and Models for Midwifery

I forkant av Nordisk jordmorkongress i Reykjavik våren 2019, blir ph.d-kurset "Midwifery theories and models" arrangert ved Universitetet i Island. Kurset er beregnet for nordiske jordmødre som er ph.d-studenter, jordmødre som har en mastergrad og som planlegger å bli ph.d-studenter (eller har andre forskningsprosjekter) og selvfølgelig for de som allerede har en ph.d.

Forskningsmidler

Det finnes en rekke organisasjoner som ønsker mer forskning innenfor sine fagfelt. Hvis du skal forske lønner det seg å forhøre seg med interesseorgasnisasjonen innenfor ditt tema. Her vil vi tipse deg om aktuelle steder å søke forskningsmidler.

Oppdater deg! Søk på NSFs Kurs og konferansestøtte

I Jordmorforbundet NSF er vi opptatt av at våre medlemmer holder seg faglig oppdatert og får deltatt på relevante kurs, konferanser og fagdager. NSF har satt av 4 millioner kroner som fordeles årlig til medlemmer som søker støtte til faglig oppdatering, som ønsker å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende.

BAMS Reisestipend

Søk om jordmorstipend fra BAM - Formålet skal være faglig utvikling, og reisekostnader knyttet til dette. Alle jordmødre kan søke og det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning.

Kurskalender

Jordmorforbundet er opptatt av at våre medlemmer får reist på kurs og konferanser. Det er viktig for å holde kompetansen oppe og godt for det sosiale. Her legger vi ut informasjon og linker til relevante kurs, konferanser og fagdager vi mener våre medlemmer kan dra nytte av.