Kurs og seminar

Kurs- og konferansestøtte til jordmødre med mindre enn 3 års medlemstid i NSF.

NSF har en regel om at man må ha vært medlem i minst tre år før man kan søke søtte til kurs og konferanser. Medlemmer av Jordmorforbundet NSF er unntatt fra denne regelen.

6th EMA Education Conference – The midwifery education – fit for the 21st Century

EMA  and the Swedish Association of Midwives welcome all subjects within the theme how the midwifery education can develop forward to the 21th Century. Malmø, Sweden in november 2019.