Kurs og seminar

Forskningsmidler

Det finnes en rekke organisasjoner som ønsker mer forskning innenfor sine fagfelt. Hvis du skal forske lønner det seg å forhøre seg med interesseorgasnisasjonen innenfor ditt tema. Her vil vi tipse deg om aktuelle steder å søke forskningsmidler.

Oppdater deg! Søk på NSFs Kurs og konferansestøtte

I Jordmorforbundet NSF er vi opptatt av at våre medlemmer holder seg faglig oppdatert og får deltatt på relevante kurs, konferanser og fagdager. NSF har satt av 4 millioner kroner som fordeles årlig til medlemmer som søker støtte til faglig oppdatering, som ønsker å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende.

BAMS Reisestipend

Søk om jordmorstipend fra BAM - Formålet skal være faglig utvikling, og reisekostnader knyttet til dette. Alle jordmødre kan søke og det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning.

Kurskalender

Jordmorforbundet er opptatt av at våre medlemmer får reist på kurs og konferanser. Det er viktig for å holde kompetansen oppe og godt for det sosiale. Her legger vi ut informasjon og linker til relevante kurs, konferanser og fagdager vi mener våre medlemmer kan dra nytte av.