Arbeidstidskurs KS, Virke helse og sosial, NHO hele landet 15.-16.09.2021 - digitalt

  • Sted: Digitalt - Teams
  • Tidspunkt: 15. september kl: 09:00 - 16. september kl: 15:15
  • Påmeldingsfrist: 30. juni
Til Påmelding

Kriterier for deltakelse:


  • Før arbeidstidskurset må du ha gjennomført introduksjonskurs og basiskurs.
  • Du må delta i utarbeidelse og godkjenning av turnusplaner.
  • Kurset er et prosesskurs. Derom du ikke har anledning til å delta på hele kurset må du melde deg på et annet kurs.


Påmelding:


  • Antall plasser per kurs er 15 deltakere.
  • Når du klikker "Fullfør" vil du umiddelbart på en e-post som sier din påmelding er "under behandling". Bekreftelse på du har fått plass på kurset eller om du står på venteliste vil komme etter påmeldingsfristen er utløpt.
  • I forkant av kurset vil du få tilsendt hovedtariffavtalen og overenskomsten. Dersom du allerede har mottatt disse må du huke av for dette i påmeldingsskjemaet.


Kontaktinformasjon: Nina Husaas, kurskonsulent region Sør - kke-sor@nsf.no.Medlem av Akademisk Studieforbund