Arbeidstidskurs KS, Virke helse og sosial og NHO region Midt 27.-28.04.2021 - digitalt

  • Sted: Digitalt - Teams
  • Tidspunkt: 27. april kl: 09:00 - 28. april kl: 15:00
Påmelding

Kriterier for deltakelse:

  • Før arbeidstidskurset må man ha gjennomført introduksjonskurs og basiskurs.
  • Du må delta i utarbeidelse og godkjenning av turnusplaner.
  • Kurset er et prosesskurs. Derom du ikke har anledning til å delta på hele kurset må du melde deg på et annet kurs.

 

 

Påmelding:

  • Antall plasser per kurs er 20 deltakere.
  • Når du klikker "Fullfør" vil du umiddelbart på en e-post som sier din påmelding er "under behandling". Bekreftelse på du har fått plass på kurset eller om du står på venteliste vil komme etter påmeldingsfristen er utløpt.
  • I forkant av kurset vil du få tilsendt hovedtariffavtalen og overenskomsten. Dersom du allerede har mottatt disse må du huke av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

 

Påmeldingsfrist: Snarest eller innen 05. april 2021

 

Kontaktinformasjon: Henriette N Lian, kurskonsulent region Midt, e-mail; kke-midt@nsf.no.

 

 

Medlem av Akademisk Studieforbund