Arbeidstidskurs KS, Virke helse og sosial og NHO region Nord 28.-29.04.2021 - digitalt

  • Sted: Digitalt - Teams
  • Tidspunkt: 28. april kl: 09:00 - 29. april kl: 15:00
Påmelding

Kriterier for deltakelse: 

  • Før arbeidstidskurset må man ha gjennomført introduksjonskurs og basiskurs.
  • Du må delta i utarbeidelse og godkjenning av turnusplaner.
  • Kurset er et prosesskurs. Derom du ikke har anledning til å delta på hele kurset må du melde deg på et annet kurs.

 

Påmelding:

  • Antall plasser per kurs er 15 deltakere. 
  • Når du klikker "Fullfør" vil du umiddelbart få en e-post som sier din påmelding er "under behandling". Bekreftelse på du har fått plass på kurset eller om du står på venteliste vil komme etter påmeldingsfristen er utløpt.
  • I forkant av kurset vil du få tilsendt hovedtariffavtalen og hovedavtalen. Dersom du allerede har mottatt disse må du huke av for dette i påmeldingsskjemaet. 
  • Påmeldingsfrist: 5. april

 

Kontaktinformasjon: Unni M. Olsen, kurskonsulent region Nord - kke-nord@nsf.no

 

Medlem av Akademisk Studieforbund