Arbeidstidskurs for ledere i Oslo 27.april

  • Sted: Teams
  • Tidspunkt: 27. april kl: 09:00 - 27. april kl: 15:30
Påmelding

Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, som forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.