Arbeidstidskurs for ledere i Troms og Finnmark 21. april 2021

  • Sted: NSF Troms og Finnmark, Teams
  • Tidspunkt: 21. april kl: 09:00 - 21. april kl: 15:00
Påmelding

Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, bl.a. forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.

 

Kurset er beregnet på ledere i sykepleietjenesten med interesse og ansvar for arbeidstid og turnusplanlegging.

 

Kurset holdes digitalt på Teams. Det er begrenset antall plasser, og ved stor påmelding vil ledere med turnusansvar bli prioritert.