Arbeidstidskurs for ledere i Viken

  • Sted: Digitalt - Teams
  • Tidspunkt: 14. april kl: 09:00 - 14. april kl: 16:00
Påmelding

Dette er et digitalt kurs for ledere. Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, som forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.