Arbeidstidskurs for ledere i Viken 20. september

  • Sted: Digitalt – Teams
  • Tidspunkt: 20. september kl: 09:00 - 20. september kl: 16:00
  • Påmeldingsfrist: 10. september
Til Påmelding

Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, som forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.


Målgruppe 

Kurset er beregnet på ledere i sykepleietjenesten med interesse og ansvar for arbeidstid og turnusplanlegging. Kurset er gratis og for medlemmer av NSF Viken.

 

Tema

 

•      Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

•      Helserisiko ved turnusarbeid

•      Forsvarlighetsvurdering av turnus

•      Den gode turnus

•      Heltidskultur

•      Partssamarbeid

•      Bemanning

•      Langvakter

•      Inngåelse av turnusavtaler

 

Forelesere

Siw Sedolfsen og Elise Steen

 

Tid og sted

Kurset holdes mandag 20. september kl. 9-16 via Microsoft Teams.

Du vil motta en e-post med lenke til Teams få dager før kurset.

 

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål i tilknytning til kurset kan rettes til Elise Steen, e-post: elise.steen@nsf.no tlf. 32896654