Arbeidstidskurs for ledere i Viken 30.11.21

  • Sted: Digitalt via teams
  • Tidspunkt: 30. november kl: 09:00 - 30. november kl: 15:00
  • Påmeldingsfrist: 21. november
Til Påmelding

Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, som forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.


Målgruppe 

Kurset er beregnet på ledere i sykepleietjenesten med interesse og ansvar for arbeidstid og turnusplanlegging. Kurset er gratis og for medlemmer av NSF Viken.

 

Tema

 

•      Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

•      Helserisiko ved turnusarbeid

•      Forsvarlighetsvurdering av turnus

•      Den gode turnus

•      Heltidskultur

•      Partssamarbeid

•      Bemanning

•      Langvakter

•      Inngåelse av turnusavtaler

 

Forelesere


Siw Sedolfsen, Heidi K. Langaker og Elise Steen