Arbeidstidskurs for leiarar i Vestland 17.06.2021 - digitalt

 • Sted: Teams - digitalt
 • Tidspunkt: 17. juni kl: 09:00 - 17. juni kl: 15:00
 • Påmeldingsfrist: 10. juni
Til Påmelding

Innhaldet i kurset er tema rundt arbeidstidsordningar i helsesektoren:

 • Helserisiko ved turnusarbeid
 • Forsvarlegheitsvurdering av turnus
 • Heiltidskultur
 • Partssamarbeid
 • Bemanning
 • Lagvakter
 • Inngåing av turnusavtalar
 • Arbeidsmiljølova sine reglar


Kurset vert gjennomført digitalt via Teams.


Det er avgrensa plassar på dette kurset. Om du vert forhindra i å delta etter at du har fått tildelt kursplass, gje tilbakemelding slik at andre kan få tilbod om kursplass.


Hugs at du må legge deg inn som medlem for å få meldt deg på kurset.


Kontaktinformasjon:

NSF Vestland

e-post: vestland@nsf.no


NSF er medlem av Akademisk Studieforbund