Arbeidstidskurs Spekter og Virke spesialist fylke Viken 27.-28.04.2021 - digitalt

  • Sted: Digitalt - Teams
  • Tidspunkt: 27. april kl: 09:00 - 28. april kl: 15:00
Påmelding

Kriterier for deltakelse:

  • Før arbeidstidskurset må man ha gjennomført introduksjonskurs og basiskurs.
  • Du må delta i utarbeidelse og godkjenning av turnusplaner.
  • Kurset er et prosesskurs. Derom du ikke har anledning til å delta på hele kurset må du melde deg på et annet kurs.

 

Påmelding:

  • Antall plasser per kurs er 15 deltakere.
  • Når du klikker "send påmelding" vil du umiddelbart på en e-post som sier din påmelding "venter på godkjenning". Bekreftelse på du har fått plass på kurset eller om du står på venteliste vil komme etter påmeldingsfristen er utløpt.
  • I forkant av kurset vil du få tilsendt hovedtariffavtalen og overenskomsten. Dersom du allerede har mottatt disse må du huke av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Kontaktinformasjon: Martha Godtfredsen, kurskonsulent region Øst - kke-ost@nsf.no.

 

 

Medlem av Akademisk Studieforbund