Arbeidstidskurs Spekter og Virke spesialist hele landet 21.-22.09.2021 - digitalt

  • Sted: Digitalt - Teams
  • Tidspunkt: 21. september kl: 09:00 - 22. september kl: 15:15
  • Påmeldingsfrist: 10. august
Til Påmelding

Kriterier for deltakelse:


  • Før arbeidstidskurset må man ha gjennomført introduksjonskurs og basiskurs.
  • Du må delta i utarbeidelse og godkjenning av turnusplaner.
  • Kurset er et prosesskurs. Derom du ikke har anledning til å delta på hele kurset må du melde deg på et annet kurs.

 

Påmelding:

  • Antall plasser per kurs er 20 deltakere.
  • Huk av i påmeldingskjemaet om du kan delta på alternativ dato 23.-24.09.2021. Jeg vil ta kontakt med deg på forhånd om dette blir aktuelt
  • Når du klikker "send påmelding" vil du umiddelbart på en e-post som sier din påmelding "venter på godkjenning". Bekreftelse på om du har fått plass på kurset eller om du står på venteliste vil komme etter påmeldingsfristen er utløpt.
  • I forkant av kurset vil du få tilsendt hovedtariffavtalen og overenskomsten. Dersom du allerede har mottatt disse må du huke av for dette i påmeldingsskjemaet.

 Påmeldingsfrist: 10.08.2021

Kontaktinformasjon: Martha Godtfredsen, kurskonsulent region Øst, epost: kke-ost@nsf.no.

  

Medlem av Akademisk Studieforbund