Årsmøte for NSFLIS Sogn og Fjordane

  • Sted: Førde
  • Tidspunkt: 19. januar kl: 19:00 - 19. januar kl: 21:00
Påmelding

Sakliste for årsmøtet

Sak1) Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak2) a) Val av møteleiar

  b) Val av referent

Sak3) a) Framlegging av årsmelding

 b) Rekneskap til orientering

 c) Framlegging av budsjett 2021

 

Sak 4) Val av nye styremedlemmer og valnem

 

Dei som ønsker å vere med digitalt via Teams, må sende namn og si private e-post addresse til marianne.nore@enivest.net innan onsdag 13. januar

Velmøtt