AVLYST - Nettverkskonferanse for tillitsvalgte, verneombud og ledere fra Helse Førde 25.11.2022

  • Sted: Thon Partner Hotel Skei, Jølster
  • Tidspunkt: 25. november kl: 10:00 - 25. november kl: 15:00
  • Påmeldingsfrist: 06. november
Til Påmelding

Norsk Sykepleierforbund Vestland arrangerer nettverkskonferanse for tillitsvalgte, verneombud og ledere fra Helse Førde. Konferansen er en del av NSFs tillitsvalgtopplæring.

  • Tillitsvalgte får tilsendt innkalling
  • Verneombud og ledere, som er medlem av NSF, blir invitert til å delta


Påmeldingsfrist: 06.11.2022

Påmeldingsfristen er endelig. Ønske om deltakelse etter denne datoen blir ikke registrert.

Påmeldingsskjemaet vises kun dersom du er innlogget med medlemsnummer og passord. Om du får problemer med nettsiden kan det hjelpe å bytte nettleser. Vi anbefaler Google Chrome eller Edge.


Reise skal gjennomføres (for NSF) på hurtigste og rimeligste måte. For denne konferansen blir reiseutgifter dekket etter satser for kollektiv transport. Foreligger det spesielle behov for å bruke egen bil må dette søkes om på forehånd. Bruk da merknadsfeltet for å beskrive behovet, og du blir kontaktet etter at påmeldingsfristen er ute.


Vi håper flest mulig ønsker og har mulighet til å delta. Alle påmeldte har plass på konferansen - VELKOMMEN!


NSF er medlem av Akademisk Studieforbund