CKLS-kurs: Hvorfor skal spesialsykepleiere ha mastergrad?

  • Sted: CKLS
  • Tidspunkt: 19. november - 19. november
Til Påmelding

Spill deg god i å argumentere! I dette digitale læringsspillet får du mange gode tips og kunnskap om hvorfor det er viktig at spesialsykepleiere skal ha mastergrad. Spillet er først og fremst for tillitsvalgte, men alle som ønsker kan ta det. Og spre kunnskapen!


Når du har meldt deg på kurset, trykker du deg inn på "Mine aktiviteter", eller tilbake til kurset i aktivitetsoversikten. Trykk så på "Delta" for å ta kurset.