Digital HTV-konferanse Trøndelag 26.01.21

  • Sted: Digitalt
  • Tidspunkt: 26. januar kl: 09:00 - 26. januar kl: 15:00
Påmelding

Tema for kurset:

  • Yrkesskader
  • Overtid ledere kap. 3 KS
  • Helsefremmende turnuser og forsvarlighetsvurdering
  • Info: KS-oppgjøret, Bemanningskartlegging, Opplæring av tillitsvalgte

 

Påmeldingsfrist: snartes eller innen 20. januar 2021
                     Husk du må være logget inn (2 ganger) for å få opp påmeldingssiden.
                     Digital innkalling blir sendt til alle påmeldte noen dager før oppstart

Permisjon:
Ved søknad om permisjon med lønn, henvises til KS hovedavtale del B § 3-6, Spekter del III kap. X § 52 c, Staten del 2 kap. 9 § 34. og Virke kap. 3 pkt. 3.2. Fylkesstyret søker om fri etter KS del B § 3-5 c), Spekter § 52 og/eller § 26, Stat § 34.

 

Velkommen!

 

Medlem av Akademisk Studieforbund