Digital skandinavisk konferanse for ortopediske sykepleiere

 • Sted: Digitalt
 • Tidspunkt: 22. april kl: 09:00 - 22. april kl: 16:00
Påmelding
Ortopediske sykepleiere

Konferansens navn er 'Kvalitet i alle ledd' og vil bestå av en blanding av forelesninger om aktuelle tema for ortopediske sykepleiere, sammensatt av innsendte abstracts og innlegg om prosjekter og studier fra medlemmer i de 3 landene, posterpresentasjoner og forespurte forelesere om tema som eldre og skrøpelighet, rehabilitering, ehelse og fremtidens sykepleier, hjemmesykehus, etisk handlekraft, kommunikasjon etter trauma og motivasjon.

Konferansen er gratis for ortopediske sykepleiere fra de 3 landene.
 

Program

 • Velkommen, informasjon ved faggruppeleder Edel Bruun Bastøe

  Åpning ved forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen

 • Ved Karen Hertz og Julie Santy Tomlinson

 • Ved Christine Rygg, leder av NSFs faggruppe for E-helse

 • Ved psykiatrisk sykepleier Heidi Wolden, St Olavs Hospital

 • Pause frem til 10.40

 • Presentasjoner av postere

 • Lunsj frem til 12.40

 • Ved Vigdis Schnell- Husby, operasjonssykepleier og PhD i klinisk medisin, NTNU

 • Ved Odin Bae Bolstad, sykepleier kommunalt responsteam, Kristiansund kommune

 • Ved sykepleier fra Sunnaas sykehus

 • Ved Håkon Johansen, sykepleier og rådgiver ved utviklingssenter for sykehjem og Hjemmetjenesten i Viken og medlem av Rådet for sykepleieetikk i Norsk Sykepleierforbund

 • Pause frem til 13.50

 • Muntlig presentasjon ulike innlegg/opplegg 

 • Ved Dag Otto Lauritzen

 • Med forbehold om endringer.

Vedlegg

Kontaktpersoner