Fagdag: Flyktninger med psykiske helseutfordringer

  • Sted: Scandic hotell, Tromsø sentrum
  • Tidspunkt: 02. desember kl: 11:00 - 02. desember kl: 15:30
Til Påmelding

Forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT arrangerer en fagdag om hvordan ansatte i offentlige tjenester/institusjoner kan møte flyktningfamilier med psykiske helseutfordringer på en god måte. Målgruppe er primært ansatte i det offentlige som møter flyktninger, både voksne, barn, og familier, i deres daglige arbeid som for eksempel ansatte i helsetjenester, flyktningtjenester, voksenopplæringssentre, barnehager, skoler, NAV, osv.

Her er lenke til arrangementet: HelseIntro: Flyktninger med psykiske helseutfordringer | UiT