Fordypningskurs i B-dels forhandlinger for helseforetakene 8. og 9. april 2021

  • Sted: Digitalt - Teams
  • Tidspunkt: 08. april kl: 10:00 - 09. april kl: 15:00
Påmelding

Følgende helseforetak inviteres til dette digitale kurs 8. - 9. april.

Sykehuset Innlandet HF

Oslo universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

Helse Bergen HF

Helse Førde HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag HF

St. Olavs Hospital HF

Helse Finnmark HF

Nordlandssykehuset HF

 

Formålet er å gjøre deltakerne i stand til å gjennomføre B-delsforhandlinger og utøve lokalt lønnsarbeid på en god måte, og som bygger opp under NSFs sentrale lønnspolitiske mål. Kurset fokuserer også på kommunikasjon, argumentasjon og strategisk arbeid knyttet til lønnsutvikling i tariffperioden.

 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha ytterligere kunnskap om B-delsforhandlingenes plassering, og betydningen det har for lønn og lønnsutvikling. Vi har lagt opp til at det kommer 2-3 fra hvert helseforetak.