Fremtidens psykiske helsetjeneste Gjendebu 29. august til 3.september 2022

  • Sted: Gjendebu
  • Tidspunkt: 29. august - 03. september
  • Påmeldingsfrist: 01. juni
Til Påmelding
Fremtidens psykiske helsetjeneste Gjendebu 29. august til 3.september 2022

Tiden er moden for en nødvendig endring innen psykisk helsefeltet, der stadig flere arbeider og utvikler tjenester basert på humanistiske og relasjonelle tilnærminger. Vi trenger lett tilgjengelige tjenester, der man blir møtt med åpenhet og en forståelse av at folk er unike og hele personer.

På fordypningsseminaret kommer vi sammen med andre som ønsker en endring innen feltet, og får kunnskap og inspirasjon til å jobbe videre. Vi skal dele og lære av hverandre, reflektere og være kreative. Vi skal senke tempoet, og la oss berøre og begeistre. Og ikke minst: forme nye relasjoner. 

Vi har 45 plasser så første mann til mølla - meld deg på!

Kursavgift, overnatting og helpensjon kr 6900