Fremtidens Psykiske Helsetjenester – et fordypningsseminar

  • Sted: Metochi studiesenter, Lesvos, Hellas
  • Tidspunkt: 29. august kl: 22:00 - 05. september kl: 10:00
Påmelding
Metodhci

I praksisfeltet skjer det endringer. Tjenester som baserer seg på hva som virker for folk har gitt oss Stangehjelpa i Stange kommune, BET ved Vestre Viken og de medikamentfrie tilbudene. Over hele Norge tar kommuner i bruk prinsippene bak Feedback-Informerte Tjenester (FIT) og recovery når de skal utvikle sitt tilbud. De jobber ut fra et nytt paradigme. Dette er tema for fordypningsuken.

På fordypningsseminaret kommer vi sammen med andre som ønsker en endring innen feltet, og får kunnskap og inspirasjon til å jobbe videre. Vi skal dele og lære av hverandre, reflektere og være kreative. Vi skal senke tempoet, og la oss berøre og begeistre. Og ikke minst: forme nye relasjoner. 

Kurset arrangeres av Stange kommune, Helsenettverket Lister Fyrtårn psykisk helse og rus og NSFs faggruppe SPoR i Vest-Agder, i samarbeid med Birgit Valla. 

Påmelding

Innen 1 juni 2021 til Bodil.Bakkan.Nielsen@kvinesdal.kommune.no

Merk påmeldingen med kommunenummer/foretaksnummer og fakturaadresse

Ved spørsmål ta direkte kontakt på mail til Bodil eller mobil 41687687

Pris kr 6900 som dekker kost og opphold på Metochi Studiesenter. Felles buss til utflukt Molivos /Petra og tur /retur felles buss flyplassen Mytilini.

Hver enkelt kursdeltaker må selv bestille sin reise, denne bestilles når man har fått bekreftelse på plass. Avgangstiden for bussen fra Mytilini lufthavn til Metochi vil gå ca. en time etter flyets ankomst.

Alle kursdeltakerne må være på plass innen søndag 29.08.2021 kl.22.00.

Man må belage seg på å sove på dobbelt- eller trippelrom. Det finnes noen enkeltrom for dem som har behov for det.

Om Covid-19

Vi i arrangementskomiteen ønsker å gjennomføre vårt seminar i uke 35 2021, men vi vet ikke om det lar seg gjøre knyttet til situasjonen rundt Covid-19. Denne invitasjonen tar utgangpunkt i at vi ønsker å gjennomføre. Endelig beslutning om dette vil bli tatt innen den 15. juni. OM du har meldt deg på slik vi inviterer til her så vil det ikke medføre noen økonomiske kostnader for deg om vi må avlyse. Og du må følgelig heller ikke kjøpe reisen før dette.  

 

Vedlegg

Kontaktpersoner