Generalforsamling Barnesykepleierne

  • Sted: Digitalt
  • Tidspunkt: 13. april kl: 15:00 - 13. april kl: 17:00
  • Påmeldingsfrist: 12. april
Til Påmelding
Generalforsamling Barnesykepleierne

I henhold til Barnesykepleierforbundet NSFs vedtekter § 4 innkalles det til generalforsamling 13.4.2023 kl. 15.


Adgang: BSF, NSFs medlemmer har adgang mot å vise gyldig medlemskort i Norsk Sykepleierforbund og BSF, NSF. Styret i BSF, NSF har adgang til å invitere andre enn medlemmer til generalforsamlingen. 


Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens styre kan foreslå saker for behandling i generalforsamling. Sakene må være sendt styret senest to måneder før generalforsamlingen holdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på BSF, NSFs nettside senest tre uker før generalforsamlingen holdes.


Generalforsamlingen foregår i år på Teams, lenke sendes ut på forhånd til påmeldte deltakere.


Sakspapirer og presentasjon av kandidater ligger vedlagt.


Velkommen!