Generalforsamling Jordmorforbundet 2021

  • Sted: Digitalt
  • Tidspunkt: 29. november kl: 13:00 - 29. november kl: 15:00
  • Påmeldingsfrist: 01. november
Til Påmelding
Jordmor

Generalforsamlingen skal 29.november 2021 velge nytt styre i Jordmorforbundet.

Jordmorforbundet NSFs medlemmer har adgang, forslags-, uttale- og stemmerett. Ekstraordinære medlemmer som jordmorstudenter eller utenlandske jordmødre under kvalifisering for å oppnå norsk autorisasjon som jordmødre, forutsatt at disse innehar medlemskap i NSF har også adgang, forslags- og uttalerett, men ikke stemmerett.

Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på Jordmorforbundet NSFs nettside senest fire uker før generalforsamlingen holdes.

Generalforsamlingen vil i år foregå heldigitalt, hvor møtesystemet Easymeet benyttes.

Kandidatene som stiller til valg presenteres på denne nettsiden til Jordmorforbundet (krever innlogging): https://www.nsf.no/fg/jordmorforbundet/jordmorforbundet-medlemssider


Meld deg på med din private e-postadresse, så slipper du problemer med brannmur under avstemmingen.