Gratis webinar: psykisk helse og rus

 • Sted: Webinar
 • Tidspunkt: 15. oktober kl: 13:00 - 15. oktober kl: 15:30
Påmelding
Webinar psykisk helse og rus

For første gang arrangerer Norsk Sykepleierforbund i samarbeide med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) et webinar. Psykisk helse og rus webinaret er et av flere NSF arrangerer i forbindelse med at WHO har lansert 2020 som sykepleiernes og jordmødrenes år. https://www.who.int/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020

Vi ønsker å tydeliggjøre pasientenes behov for sykepleiefaglig kompetanse og oppfølging i tjenestene. Sykepleierforbundet ønsker å være en pådriver for utvikling av gode tjenester for pasient, brukere og pårørende. Vi har derfor invitert en håndfull foredragsholdere til å belyse tematikken for oss.

Du er dermed invitert til en flott ettermiddag sammen med oss, hjemme i din egen stue/kontor/kjøkken, eller rett og slett på jobben. Kanskje like før du går på eller av vakta di. Uansett, vi gleder oss til å se deg digitalt!

Program

 • v/2. Nestleder NSF, Kai Øyvind Brenden

   

 • v/Jin Marte Øvreeide, psykolog, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

  Jin Martes innlegg handler om status for pakkeforløpene, og kort om oppdateringene som er publisert.

  https://www.helsedirektoratet.no

 • v/Morten Brodahl, erfaringskonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

  Morten vil snakke om: Rus-en selvforskyldt lidelse? Eksempler på skadereduserende tiltak innenfor rus- og psykisk helse. Dilemmaer knyttet til dette, og hvordan ideologi innen rusbehandling i mange tilfeller forhindrer å redusere stigma om personer med ROP-lidelser.

  https://rop.no/

 • v/Karina Sebergsen, Psykiatrisk sykepleier. Ph.d. i helsevitenskap. Enhetsleder døgnenhet ved Senter for psykisk helse og rusbehandling, Universitetssykehuset Nord Norge.

  I innlegget fokuserer Karina på om sykepleiere har et særegent ansvar for mennesker som har alvorlige psykiske lidelser.

  https://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-storsteinnes

 • v/Lise Sæstad Beyene, psykiatrisk sykepleier/ph.d, førsteamanuensis v/ VID vitenskapelige høgskole

  Lise har fokus på hva samvalg betyr i psykisk helsearbeid ut fra pasienters og helsepersonells perspektiv. Det legges vekt på sykepleiefaglige implikasjoner for å praktisere samvalg i klinisk praksis.

  https://www.vid.no/

 • v/Målfrid Frahm Jensen, hjelpepleier, tidligere erfaringskonsulent ved SUS.

  Målfrid vil gå inn på helsepersonells plikt til å varsle etter helsepersonelloven § 17, om forhold som kan gå ut over pasienters sikkerhet. Varsling oppleves som svært krevende, og spesielt i etter en har varslet fordi varselet ikke blir håndtert på en god måte, og varsleren kan utsettes for gjengjeldelser. Varsling er viktig og vanskelig. Pasientene trenger sykepleiere som våger å målbære deres stemme. Som våger å si ifra. Være pasientens advokat. 

  https://www.universitetsforlaget.no/varsling-med-utgangspunkt-i-helsetjenesten

 • v/Lene Gregersen, fagleder for rus og psykiatritjenesten i Porsanger kommune 

  Lene ønsker å si noe om verdien av å ha psykiatriske sykepleiere tilknyttet kommunal legevakt .Dette ønsker hun å formidle gjennom å fortelle om et prosjekt vi hadde som het : «Psykiatrisk legevakt i Porsanger » i 2 år. Prosjektet ble startet for å rekrutterer og stabiliserer legetjenesten i kommunen. 

  https://www.porsanger.kommune.no/

   

 • ​​​​v/​​​​Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, ph.d.

  Arnhilds innlegg vil dreie seg om:

  1. Alle mennesker er ulike. Det nytter ikke å behandle diagnoser, vi må se etter behovene til det enkelte individ.
  2. Psykisk helsearbeid er noe helt annet enn det tidligere fagfeltet «psykiatri». Det inkluderer oppmerksomhet på bolig, arbeid, fritid, relasjoner, somatisk helse, mm, og funksjon er generelt mer vesentlig enn symptomer.
  3. Hun har stor tro på betydningen av miljøterapi. Samtidig er miljøterapi i dag noe helt annet enn det var for 20 år siden, siden mye miljøterapi nå må foregå i pasientens hjem, i bemannede boliger, dagsentra, osv. 

  https://www.arnhildlauveng.no/

Vedlegg

Kontaktpersoner