Grunnleggende EKG-tolkning

  • Sted: Zoom
  • Tidspunkt: 07. juni kl: 16:30 - 07. juni kl: 20:30
Påmelding

Vårt populære EKG-kurs har som mål at du skal kunne gjenkjenne et normalt EKG samt de vanligste patologiske EKG-forandringene. Kurset varer i 4 timer og består av både teori og tolkningsøvelser.

Kurset passer blant annet for ambulansearbeidere, paramedics, sykepleiere, sykepleierstudenter, medisinstudenter, leger og øvrig helsepersonell som ønsker å bli tryggere på EKG eller friske opp tidligere kunnskaper!