HTV-Konferanse i Trøndelag 01.09.2022 på Stjørdal

  • Sted: Scandic Hell
  • Tidspunkt: 01. september kl: 09:00 - 01. september kl: 15:30
  • Påmeldingsfrist: 16. august
Til Påmelding

Tema:

  •         Ledere og unntak for overtidsbestemmelsene
  •         Tariffoppgjørene 2022
  •         Hovedavtalens bestemmelser om frikjøp.
  •         Evaluering sommeren 2022
  •         Dokumentasjonsplikt og status Helseplattformen           


Påmeldingsfrist: snarest eller innen 16. august 2022

Påmeldingsskjemaet vises kun til medlemmer som er innlogget. Ved påmelding vil du umiddelbart motta

en bekreftelse på at du er påmeldt. Alle påmeldte har plass på konferansen.  


Har du spørsmål knyttet til konferansen eller utfordringer med å melde deg på - ta kontakt med Henriette N Lian, kurs- og konferansekonsulent region Midt: kke-midt@nsf.no


Velkommen til en inspirerende og lærerik konferanse!


Medlem av Akademisk Studieforbund