HTV-Konferanse Møre og Romsdal 21.-22.04.2021 -digitalt

  • Sted: Digitalt - Teams
  • Tidspunkt: 21. april kl: 08:45 - 22. april kl: 15:00
Påmelding

 

Tema:

Arbeidstidsordninger

ROS og SWOT analyse

Årsberetning og handlingsplan

Strategisk medlemsarbeid

Tillitsvalgtsrollen i en ansettelsesprosess

Hvordan tillitsvalgte skal jobbe for å påvirke arbeidsgiver / politisk

 

Kontaktinformasjon: Henriette N Lian, kurskonsulent region Midt. E-post: kke-midt@nsf.no