Leder - sjakk matt eller ivaretatt?

 • Sted: Teams
 • Tidspunkt: 04. mai kl: 09:00 - 04. mai kl: 12:00
Påmelding
Bildecollage: Åge Tiltnes, Elsa Fagervik Kommedahl, Jens Christian Holmberg, Lill Sverresdatter Larsen, Inger Larsen og Elin Fjeldbraaten

Norsk Sykepleierforbund har de siste årene arrangert regionale/fylkesvise lederkonferanser, med stor oppslutning. På grunn av den situasjonen vi nå er i, vil årets konferanse bli i form av ett felles webinar.

Vi tilbyr et variert og aktuelt program, som vi håper du tar deg tid til å få med deg! Webinaret er gratis.

Påloggingslenke sendes ut dagen før webinaret!

Program

  • Møteleder Lena Røsæg Olsen, Fylkesleder NSF i Troms og Finnmark
  • Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder NSF
  • Bente Lüdemann, fagsjef NSF
 • - erfaringer fra kriser og normalsituasjon v/Elsa Fagervik Kummedal, Leder, Kvalitet- og utviklingskontoret i Bodø kommune

 • Inger Larsen, avdelingsleder og Jens Christian Holmberg, seksjonsleder - begge akuttmottaket Ullevål, OUS

 • Elin Fjeldbraaten – Leder for Innsatsteam og faglig rådgiver i IA Bransjeprogram Sykehus/sykepleier, leder for BHT ved SSHF, ph.d på ledelse i sykehus

  • Om standarder for mangfoldsledelse v/ Ragnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver FHI/nestleder NSFs faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie
  • Erfaringer fra manfoldsledelse v/ Ana Carla Schippert, seksjonsleder DKS Operasjon/leder NSFs faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie
 • Funn fra en undersøkelse av profesjonene og bærekraftarbeidet, med særlig vekt på sykepleiere v/ Åge Tiltnes, forskningsleder FAFO 

 • - Hva bør du tenke på ved inngåelse av lederavtale?

  v/Hanne Karen Landbø, advokat, Forhandlingsavdelingen NSF

 • v/ Jan Erik Nilsen, leder for NSFs faggruppe for ledere

Vedlegg

Kontaktpersoner

 • Avatar

  Astrid Grydeland Ersvik

  Seniorrådgiver, Fag- og helsepolitisk avdeling
  asters@nsf.no