Lederkonferansen 2022

 • Sted: Quality hotel Expo, Fornebu
 • Tidspunkt: 20. oktober - 21. oktober
 • Påmeldingsfrist: 19. september
Til Påmelding
Lederkonferansen 2022

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, sykehusdirektør Øyvind Bakke og professor Svein S. Andersen, er blant foredragsholderne som kommer og skal snakke om sykepleieledelse, utfordringer og praktisk ledelse.

Det blir 3 paralleller om følgende temaer: 

 • Lederlønninger
 • Faglig forsvarlighet
 • Organisering og ressursutnyttelse

Her er det mange spennende foredragsholdere som skal belyse temaene på ulike måter.

Konferansen vil presentere et fremtidsperspektiv, gjennom blant annet foredrag av Gunnar Bovim, leder av helsepersonellkommisjonen og Bjørnar Aleksander Andreassen, programleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Spennende foredragsholdere skal snakke om arbeidsmiljø i fremtiden, både generelt og for sykepleieledere.

Liv Heidi Brattås Remo, CNO i Norge og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, og Maggie Langins, Nursing and Midwifery Policy Adviser i WHO kommer og skal snakke om fremtidsperspektiv - hvordan drive sykepleieledelse og sykepleietjeneste.


Priser

To dager konferanse inkl. overnatting 20.-21. og konferansemiddag:

 • NSF-medlem: 3500,-
 • LSL-medlem: 3000,-
 • Ikke-medlem: 4500,-

To dager konferanse inkl. overnatting 20.-21., u/konferansemiddag:

 • NSF-medlem: 3050,-
 • LSL-medlem: 2550,-
 • Ikke-medlem: 4050,-

To dager konferanse, dagsdeltakelse:

 • NSF-medlem: 2000,-
 • LSL-medlem: 1600,-
 • Ikke-medlem: 3000,-

Ovennevnte er early-bird-priser. Prisene vil øke med 500 kr etter early-bird-fristen 18. august.

Siste frist for påmelding er 19. september!


Påmelding skjer gjennom Berg-Hansen, og fakturautsteder er Proviso AS. Spørsmål vedrørende påmeldingen din kan sendes til krjo@berg-hansen.no - husk å merke med "NSFs lederkonferanse 2022".

Det er også mulig å gjøre endringer i påmeldingen din til og med 18. august.