Lokal fagpolitisk konferanse Viken 20.10.2022

  • Sted: Sundvolden Hotel,
  • Tidspunkt: 20. oktober kl: 08:30 - 20. oktober kl: 15:30
  • Påmeldingsfrist: 18. september
Til Påmelding

Målgruppe: Lokale faggruppeledere, samt FTV/HTV og fylkesstyret som har påmelding sin via HTV- og lokal fagpolitiskkonferanse kursannonsen)


Målsetningen med konferansen:

 

Du innkalles med hjemmel i NSFs vedtekter § 5 punkt D:

Formålet med å arrangere lokal fagpolitisk konferanse er å sikre lokal involvering og oppfølging av sentrale planer og evt. definere selvstendige lokale tiltak innen fagpolitikk, utdanningspolitikk og helsepolitikk, i samsvar med lokale forhold og utfordringer, samt bidra til økt samhandling mellom hovedtillitsvalgte, lokale faggrupper og fylkesstyre.


Tid: 20.10.2022


Sted: Sundvolden Hotel (i etterkant av HTV-konferansen)


Påmeldingsfrist: 18.09.2022