Mini forhandlingskurs KS Vestfold og Telemark 18. eller 19. august 2021

  • Sted: Comfort hotell Porsgrunn
  • Tidspunkt: 18. august kl: 10:00 - 19. august kl: 16:00
  • Påmeldingsfrist: 09. august
Til Påmelding

Hovedtillitsvalgte oppfordres til å delta. Det kan bli begrensninger på antall pga smittesituasjonen.


Målet med opplæringen er å gi kunnskap og trygge dere i lønnsarbeid, forberedelse- og forhandlingsprosess, og dermed sikre gode resultater.


Opplæringen skal foregå på Comfort hotell Porsgrunn, Kammerherreløkka 3, 3915 Porsgrunn.

Hovedtillitsvalgt og deres forhandlingsutvalg må sammen velge aktuell dag. Opplæringsdager:

1) 18.august kl. 10.00- 16.00

2) 19.august kl. 10.00- 16.00


Påmeldingsfristen er innen 9.august 2021.

Etter påmeldingsfristen får dere tilbakemelding på hvilket tidspunkt dere skal på opplæring.


Permisjon: Du må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen del B § 3-6.


Ta med: IPad, lønnspolitisk plan og kompetanseplan.


Program

·        Mellomoppgjøret 2021 (avhengig av evt. kjennelse i Rikslønnsnemda)

·        Hvilke temaer bør avklares og drøftes med arbeidsgiver?

·        Lokalt lønnsarbeid og lønnspolitisk plan

·        Lokale forhandlinger kap. 3, 5 og 4; forberedelser og prosess                                                  


Forelesere er rådgiver Cecilie. H. Opheim og seniorrådgiver Elin Nerdahl


Om du lurer på noe kan du ta kontakt med din kurs- og konferansekonsulent på kke-sor@nsf.no.


Medlem av Akademisk Studieforbund