Mini forhandlingskurs Rogaland 24.08.2021 - digitalt

  • Sted: Teams - digital plattform
  • Tidspunkt: 24. august kl: 09:00 - 24. august kl: 15:15
  • Påmeldingsfrist: 08. august
Til Påmelding

Hovedtillitsvalgt (HTV) i de aktuelle områdene mottar innkalling på e-post. HTV inviterer med seg en tillitsvalgt (TV) i forhandlingsutvalget til å delta på kurset, og videresender innkallingen til denne.


Målet med kurset:

  • Gi kunnskap og trygghet i forberedelses- og forhandlingsprosessen


Tema på kurset:

  • Gjennomgang av de ulike forhandlingsbestemmelsene
  • Forberedelser til lokale forhandlinger
  • etablering av forhandlingsutvalg
  • drøftingsmøte
  • krav og forhandlinger
  • Evt. resultat av mellomoppgjøret i KS og Virke HS


Påmeldingsfrist: 08.08.2021

Kurset har begrenset med plasser. HTV og en TV fra hvert område vil bli prioritert.

Etter påmeldingsfristens utløp vil du motta tilbakemelding om kursplass eller venteliste.


Spørsmål eller hjelp med påmelding rettes til:

Gunn Bortheim Odéen, kurs- og konferansekonsulent region Vest

e-post: kke-vest@nsf.no


NSF er medlem av akademisk studieforbund