Mørketidskonferansen 2023

  • Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø
  • Tidspunkt: 09. januar kl: 09:00 - 10. januar kl: 14:30
  • Påmeldingsfrist: 30. november
Til Påmelding
Mørketidskonferansen 2023

Temaet for Mørketidskonferansen 2023 er knyttet til endringer i helse, funksjon og seksualitet. Behov for sykepleie for å møte mennesker med ulike utfordringer gjennom alderdommen. 


Temaer konferansen tar for seg er:


  • Perspektiver på aldring og psykisk helse
  • Hjernen, psykisk helse og en god alderdom
  • Pårørende- og familieperspektiver
  • Alderdom, seksualitet og psykisk helse
  • Hvordan kan morgendagens sykepleiere møte omsorgsbehovet til eldre medborgere?


Som medlem av faggruppen for sykepleiere i geriatri og demens, faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) og samarbeidene brukerorganisasjoner, får du 500 kr i rabatt ved deltakelse på hele konferansen (250,- for en dags deltakelse).


Priser ikke-medlem / medlem:

Konferansedeltakelse: 3750,- / 2950 ,-

Deltakelse en dag: 2000,- / 1500,-

Hotell 8.1.2023 - 10.1.2023: 895,- per natt

Konferansemiddag: 570,-


Velkommen!


Vi oppfordrer alle våre deltakere å sette seg inn i NSFs vilkår for deltakelse på kurs og arrangementer, du finner dette vedlagt kurset.