Nasjonal e-helsekonferanse 2023

  • Sted: Thon hotel Storo
  • Tidspunkt: 15. februar - 16. februar
  • Påmeldingsfrist: 10. desember
Til Påmelding
Nasjonal e-helsekonferanse 2023

Vi hører stadig at bruk av teknologi skal bidra til å løse sykepleierkrisen. Hittil har vi ikke sett denne effekten. Har det noe med hva slags teknologi vi tar i bruk, eller hvordan vi tar den i bruk? Er det helt andre tilnærminger som skal redde oss fra de beskrevne skrekkscenarioene som følge av mangel på personell?

NSFs e-helsekonferanse 2023 ønsker å sette søkelys på teknologi som verktøy i utøvelse av sykepleie. Vi løfter fram eksempler på hvordan ulik teknologi, fra elektroniske dokumentasjonssystemer til sensorer er tatt i bruk, og hvordan sykepleiere opplever å utøve sykepleie på denne måten. 


Program er under utarbeidelse, og paralleller kan også få noen endringer i innhold. Mer detaljer kommer!


Priser

2 dagers konferansedeltakelse med overnatting (helpensjon) og middag:

  • NSF-medlem: kr 3100,-
  • ikke medlem: kr 5000,-

2 dagers konferansedeltakelse, dagsdeltakelse:

  • NSF-medlem u/middag: kr 1500,-
  • NSF-medlem m/middag: kr 2045,-
  • ikke medlem u/middag: kr 3000,-
  • ikke medlem m/middag: kr 3545,-