Nettverkssamling sykehusbygg - Nye Stavanger universitetssykehus

  • Sted: Clarion Hotel Energy
  • Tidspunkt: 01. november - 02. november
  • Påmeldingsfrist: 31. mai
Til Påmelding

NSF etablerte i 2021 et eget nettverk for tillitsvalgte og verneombud som er involvert i de mange byggeprosjektene i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til nettverksbygging og økt kompetanse hos alle involverte.

I 2023 åpner nye Stavanger universitetssykehus. Vi har fått muligheten til å komme dit for å høre om prosjektet og få omvisning i bygget.


Praktisk

Samlingen avvikles fra lunsj til lunsj. NSF bestiller og betaler for hotellovernatting for samtlige deltakere. Deltakere som ikke får dekket reise av arbeidsgiver, vil få utgiftene dekket av NSF etter nærmere retningslinjer. Diett dekkes ikke. Bruk av taxi og/eller egen bil må avklares i forkant av reise. Det går flybuss fra Sola lufthavn til hotellet.


Retningslinjer for reise

Reiser skal bestilles så tidlig som mulig og helst ikke senere enn 14 dager før avreise. Reiser skal bestilles via elektronisk løsning for reisebestillinger som er tilgjengelig for ansatte og politisk valgte på fulltid via intranett og for medlemmer av ulike råd og utvalg, tillitsvalgte og faggruppestyrene via medlemsnettet. 

 

Reisen skal foretas på den hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget når man samlet tar hensyn til miljø, alle utgifter og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av tjenesten. Ved endring av billetter må det kunne begrunnes at endringen var nødvendig.

Bruk av taxi og/eller bil må avtales i forkant av reisen. I utgangspunktet skal den reisende velge kollektiv transport.


Har du ikke tilgang til Visma Expense, leveres reiseregning på papirskjema per post:

Norsk Sykepleierforbund, Fag- og helsepolitisk avdeling

Pb. 456 Sentrum

0104 Oslo