NSF Astma-Allergi: Generalforsamling 2023 og fagkveld

  • Sted: Oslo universitetssykehus, Ullevål
  • Tidspunkt: 17. april kl: 15:00 - 17. april kl: 19:00
  • Påmeldingsfrist: 10. april
Til Påmelding

Generalforsamlingen holdes annet hvert år, og vi skal velge leder, styre, varamedlemmer og nominasjonskomite for perioden 2023-2025.

Det er mulig å delta på Generalforsamlingen over teams.

Vi legger også opp til faglig program, og har lagt arrangementet i forkant av alllergikonferansen "Allergifrisk" 18.-19. april i Oslo.

Foreløpig program:

Faglig tema: Kvalitetssikring i allergisykepleie, prinsipper for sertifisering

15:00 Innledning - hvordan sikrer vi god kvalitet i allergisykepleie?

15:30 Sertifisering i lungfunksjonstesting

16:00 Pause med enkel servering

16:30 Sertifisering i hudtesting

17:00 Sertifisering i allergen immunterapi

17:30 Generalforsamling med valg - se egen innkalling med agenda

19:00 Avslutning