NSF Students høstkonferanse 2021

  • Sted: Konferansehotell Gardermoen og hytte i Trysil
  • Tidspunkt: 30. september kl: 10:00 - 03. oktober kl: 19:00
  • Påmeldingsfrist: 20. september
Til Påmelding

Endelig har vi gleden av å invitere til en fysisk konferanse igjen i NSF Student, høstkonferansen 2021! Dette er en av NSF Students tre årlige samlinger og her inviteres alle fylkesrepresentanter, vara fylkesrepresentanter, lokallagsledere (eller en annen representant fra lokallaget), studentstyret og to personer fra NSF Students nominasjonskomité.

 

Denne gangen skal vi også endelig samles til en koselig hyttehelg igjen, spekket av et faglig og sosialt program! Vi samles først til programstart torsdag på Gardermoen, før vi samlet kjører buss til hytten.


Programmet vil i hovedsak bestå av opplæring i ditt verv, faglige diskusjoner og mye teambuilding.


Kontaktperson for alle praktiske spørsmål er rådgiver Trine Skaar:

·      E-post: trine.skaar@nsf.no

·      Telefon: 22 04 32 42


Alle spørsmål ut over det kan rettes til studentleder Edel Marlèn Taraldsen:

·      E-post: edel.marlen.taraldsen@nsf.no

·      Telefon: 22 04 32 43